Privacyverklaring architectenmarkt.nl

Via de website architectenmarkt.nl verzamelt Webattach B.V., gevestigd aan de Lyceumlaan 3, 3707EA te Zeist (hierna: “Webattach”) persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Webattach is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
- jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
- jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je voor jouw sollicitatie gebruik maakt van onze website kunnen er op verschillende manieren persoonsgegevens door ons worden verzameld:

- Aanvraag invullen op de website: via onze website kan je een offerteaanvraag doen bij bij ons aangesloten architecten. We vragen je in dat kader om enkele persoonsgegevens om jouw aanvraag te kunnen verwerken en te beoordelen.
- Inschrijven architecten: Een architect kan zich inschrijven bij ons via de website.
- Gebruik website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

- Naam en contactgegevens: naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer;
- Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
- Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website;

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

1. om jou de mogelijkheid te bieden online een offerteaanvraag in te dienen bij maximaal 6 bij ons aangesloten architecten
2. Om architecten de mogelijkheid te bieden zich online in te schrijven voor ons platform.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt:

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 1) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om de geschiktheid van jou als aanvrager te kunnen beoordelen.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 2) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

6. Bewaartermijnen

Aanvraaggegevens
Jouw aanvraaggegevens worden tot maximaal 4 weken na facturering van de aanvraag (aan de architect) bewaard.

Architectinschrijving
De architectgegevens worden bewaard zolang de architect is ingeschreven bij ons en ofwel actief deelneemt ofwel gepauzeerd is. Pas als een architect ons verzoekt zich definitief uit te schrijven en alle openstaande bedragen zijn voldaan zullen de gegevens 4 weken hierna uit het systeem worden verwijderd.

7. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

8. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of voor het kenbaar maken van verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen door gebruik te maken van het contactformulier zoals te vinden is in de privacyverklaring op webattach.nl (hoofdstuk 14).

Om misbruik te voorkomen zullen wij, voordat je een verzoek kunt indienen via het contactformulier, jouw identiteit controleren met behulp van een automatisch gegenereerde verificatie-email. Deze email wordt naar een door jou opgegeven e-mailadres gestuurd en bevat een link waarmee je jouw identiteit kunt bevestigen.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@architectenmarkt.nl.
 

Cookieverklaring

Dit is de website van www.architectenmarkt.nl. Bij een bezoek aan onze website registreren wij:

Webattach gebruikt hiervoor cookies! maar wat zijn dat?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij uw aanvraaggemak op de site van Architectenmarkt. Ze helpen ons uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de site te vergemakkelijken.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op een van onderstaande links om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van architectenmarkt.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Webattach gebruikt cookies op architectenmarkt.nl voor de volgende doeleinden:

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, tevens met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Webattach heeft daar geen invloed op.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@architectenmarkt.nl